Je prosím tento doplněk hořčíku s citrátovou vazbou?https://obchod.body-test.cz/cs/produkty/185-horcik-plus-vapnik/